Monthly Archives: Aprel 2006

MALLAYEV QARORI

Карор

Жиноят иши кузгатишлик ва тергов юритишга

киришишлик хакида

 

2006 йил 29 апрель                                                                           Гулистон шахри

 

Жиззах вилояти прокуратураси жиноятларни тергов килиш булими алохида мухим ишлар буйича катта терговчиси, адлия маслахатчиси К.А.Маллаев, фукаро У.маматкуловнинг аризаси юзасидан тупланган материаллар билан танишиб чикиб куйидагиларни

АНИКЛАДИМ:

Фукаро Маматкулов Уктам Жиззах вилоят ИИБ бошлиги номига ариза билан мурожаат килиб, аризада фукаро Формонов Аъзам ундан, «гуёки унинг харакатлари юзасидан фермер хужалик рахбарлари ёзган аризасини «Интернет» тармоги оркали ошкор киламан ва шу билан ишдан хайдатаман» деб куркитиб, товламачилик йули билан 600.000 сум пул талаб килаётганлиги, унга нисбатан чора куришликни сураган.

29.04.2006 куни, А.Формонов узининг жиноий шериги А.Караматов билан бир гурух булиб, Сирдарё вилояти Гулистон шахрида У.Маматкуловдан Узбекистон Республикаси купюрасида 200.000 сум ва 250 АКШ долларини У.Маматкуловнинг харакатлари юзасидан фермер хужалик рахбарлари ёзган аризасини «Интернет» тармоги оркали ошкор килмаслик эвазига товламачилик йули билан олаётган вактида тадбир иштирокчилари томонидан ушланиб, уларнинг жинояти фош этилган.

Мазкур холатда А.Формонов ва А.Караматовларнинг харакатларида товламачилик жинояти аломатлари булганлиги сабабли жиноят иши кузгатишлик ва тергов харакатларини утказишлик лозим булади.

Юкоридагиларга асосланиб, УзР ЖПК 321-322, 331, 336, 350-моддаларини куллаб

 

КАРОР КИЛДИМ:

 

  1. Ушбу холат юзасидан фукаролар Формонов Аъзам ва Караматов Алишерларга нисбатан УзР Жиноят кодексининг 165-моддаси 2-кисми «б», «в» бандлари билан жиноят иши кузгатилсин.
  2. Жиноят ишини иш юритувига кабул килиб, дастлабки тергов харакатлари утказишликка киришилсин.
  3. Карорнинг нусхаси маълумот учун вилоят прокурорига юборилсин.

 

Жиззах вилоят прокуратураси

ЖТКБ АМИБ катта терговчиси,

Адлия маслахатчиси                                                             К.Маллаев

 

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Ajrim-1

Ajrim-1

Ajrim-1

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.